• Þjónusta

  • Framkvæmdir

  • Framleiðsla

  • Ráðgjöf

  • Vörusala

Sérhæfð þjónusta á sviði rafbúnaðar og vélbúnaðar í orkuiðnaði. Prófanir og mælingar á ástandi búnaðar og gæðum raforku. Viðhald og viðgerðir á búnaði.

Hönnun og uppsetning nýrra orkuvirkja fyrir orkufyrirtæki og iðjuver ásamt endurnýjun og uppfærslu á eldri orkuvirkjum.

Hönnun og smíði rafbúnaðar og vélbúnaðar, sérsniðin að þörfum orkuiðnaðarins.

Viðhalds- og endurnýjunarþörf búnaðar ásamt mati á gæðum raforku. Ráðgjöf byggð á greiningum á mæligögnum.

Umboðssala á vönduðum vél- og rafbúnaði frá viðurkenndum framleiðendum.

Sérhæfð þjónusta við orkuiðnaðinn

RST Net veitir sérhæfða þjónustu sem tengist raf- og vélbúnaði í orkuiðnaði, þ.e. orkuverum, flutnings- og dreifikerfum auk stóriðju og í iðjuverum. RST Net tekur að sér hluta eða alla framkvæmd á uppsetningu á nýjum raf- og vélbúnaði í orkuiðnaði.

Mælingar og prófanir

RST Net býður upp á mælingar og prófanir með sérhæfðum tækjabúnaði og veitir ráðgjöf um aðgerðir og lausnir til að auka rekstraröryggi, bæta nýtingu búnaðar og auka gæði raforkunotkunar.

Framleiðsla og sala á búnaði

RST Net hannar, smíðar og framleiðir búnað sérsniðin fyrir raforkudreifingu, orku- og iðjuver auk umboðssölu á sérhæfðum búnaði, varahlutum og efni fyrir orkuver, flutnings- og dreifikerfi.

Umboðssala

Umboðssala á vönduðum vél- og rafbúnaði frá viðurkenndum framleiðendum.