• Þjónusta

 • Framkvæmdir

 • Framleiðsla

 • Ráðgjöf

 • Vörusala

 • Sérhæfð þjónusta á sviði rafbúnaðar og vélbúnaðar í orkuiðnaði.
 • Prófanir og mælingar á ástandi búnaðar og gæðum raforku.
 • Viðhald og viðgerðir á búnaði.
 • Hönnun og uppsetning nýrra orkuvirkja fyrir orkufyrirtæki og iðjuver
 • endurnýjun og uppfærslu á eldri orkuvirkjum.
 • Hönnun og smíði rafbúnaðar og vélbúnaðar, sérsniðin að þörfum orkuiðnaðarins.
 • Verto dreifispennistöðvar
 • Töflusmíði
 • Viðhalds- og endurnýjunarþörf búnaðar ásamt.
 • Mat á gæðum raforku.
 • Ráðgjöf byggð á greiningum á mæligögnum.
Sala á vél- og rafbúnaði frá:
 • Maschinenfabrik Reinhausen
 • CUBIC
 • BAUR
 • Messko og fl.
 • Sérhæfð þjónusta við orkuiðnaðinn

  RST Net veitir sérhæfða þjónustu og uppsetningu á öllu sem tengist raf- og vélbúnaði í orkuiðnaði. Fyrirtækið bæði framleiðir og sinnir viðhaldi á rafbúnaði og leggur mikla áherslu á fyrirbyggjandi viðhald byggt á mælingum og prófunum. RST Net selur einnig sérhæfðan búnað og vörur fyrir íslenskan orkuiðnað.

  Framleiðsla og sala á búnaði

  RST Net hannar, smíðar og framleiðir búnað sérsniðin fyrir raforkudreifingu, orku- og iðjuver auk umboðssölu á sérhæfðum búnaði, varahlutum og efni fyrir orkuver, flutnings- og dreifikerfi. Hér til hliðar má sjá framleiðsluna á Verto dreifispennistöðvunum.

  Mælingar og prófanir

  RST Net býður upp á mælingar og prófanir með sérhæfðum tækjabúnaði og veitir ráðgjöf um aðgerðir og lausnir til að auka rekstraröryggi, bæta nýtingu búnaðar og auka gæði raforkunotkunar.

  Umboðssala

  Umboðssala á vönduðum vél- og rafbúnaði frá viðurkenndum framleiðendum.