RST Net provides services for electrical equipment in the power industry and advocates preventive maintenance to prevent breakdowns and power outages.

Condition Assessment

RST Net offers condition assessment of key components of power distribution systems.

An important part of securing steady flow of electricity is to analyse the condition of electrical equipment to prevent unexpected failures in the power system. RST Net has been conducting condition assessments since 1999 and possesses state-of-the-art measurement devices and well trained employees with specialized knowledge in this field. Hence, the company is capable of providing maintenance and consulting services based on results from condition analysis.

When assessing the condition of equipment, it is important to measure new equipment before it is taken into use, a so called "fingerprint", which can be used as a baseline for later measurements. Thereby it is possible to see how aging or wear of the equipment evolves and enables an intervention before a failure occurs with the associated operational disruptions.

When assessing equipment's condition it is important to follow producers' instructions and standards where applicable. Interpreting results is also a significant part of the process which is why training and education of employees is so important.
The results of measurements and analyses are returned to customers in an detailed report where the main conclusions of the condition assessment are summarized.

When measuring circuit breakers, the functioning of transmissions is measured as well as the resistance in contacts of the circuit breaker and their movement when opening and closing.

When assessing the condition of equipment, it is important to measure new equipment before it is taken into use, a so called "fingerprint", which can be used as a baseline for later measurements. Regular measurements of circuit brekaers are necessary to monitor activity of for example trip coils and increased resistance in contacts of the circuit breaker.

RST Net provides full services of measurements and condition assessments of circuit breakers. Measurements and analyses are returned back to customers in a detailed report where main conclusions of the condition assessment are summarized.

For further information on measurement technology, measurement actions and measurement devices for condition assessments of circuit breakers, see here

RST Net provides maintenance services of power transformers by utilizing oil samples for example.

Kjarni og spólur er gjarna kallaður virki hluti olíufylltra spenna, en kjarninn er úr stáli og spólur úr ál- og/eða eirvindingum einangruðum með pappír og spennaolíu. Pappírinn er föst einangrun spólanna og olían er bæði einangrunar- og kælimiðill virka hlutans. Með greiningu á gastegundum og snefilefnum í teknum olíusýnum má fylgjast með ástandi virka hlutans án inngripa í rekstur spennisins, ekkert spennuleysi aðeins farið í svokallaðan botnloka á spennistanki til að ná sýni af spennaolíunni.
RST Net veitir alla þjónustu sem snýr að töku og greiningu olíu- og pappírssýna og túlkun á niðurstöðum greininga í samstarfi við virtar erlendar rannsóknarstofur.

Með greiningu á olíu er einnig hægt að gera svokallaða Furfural greiningu til að greina ástand pappírs í einangrun spólanna og áætla DP gildið út frá niðurstöðum geiningarinnar.

DP gildi (DP = Degree of Polymerization) segir til um meðalgildi fjölda tenginga í langri keðju atóma í sellulosa sameindum í pappírseinangrun spennisins en fjöldi slíkra hlekkja í einni sameind eru um 1400 í nýjum einungrunarpappír. Við öldrun pappírseinangrunar spennisins gefa þessir hlekkir sig og sameindirnar brotna niður, DP gildið lækkar. Þetta niðurbrot pappírseinangrunar verður við efnahvarf þar sem hiti hefur afgerandi áhrif, hærra hitastig eykur hraða efnahvarfsins. Með því að gefa sér rekstrarforsendur (álag) þá er hægt að áætla endingartíma spenna ef DP gildi er þekkt.

Ef hægt er að komast að og ná sýni af einangrunarpappír spenna má láta rannsóknarstofu greina DP gildið. Þar sem efitt er að komast að pappír sem er utan um vindinga, er einnig hægt að greina ástand spenna með mælingum. Helstu mælingar eru svokallaðar „Tan Delta“ mælingar þar sem mæld er rýmd milli háspennu og lágspennu vindinga ásamt rýmd milli vindinga og spennatanks. Út frá þessum gildum er hægt að áætla ástand spennisins, ef til eru eldri mælingar til samanburðar og sjá leitni í niðurstöðum mælinga. Algengt er að svona mælingar séu gerðar á 5-10 ára fresti til að fá sögu um ástand pappírs.

Einn þáttur í greiningu á ástandi spenna er mæling gegnumtaka fyrir háspennuúttök á vöfum spennanna en á þeim er sérstakur prófunarhnappur til tengingar við mælibúnað. Þessar mælingar eru endurteknar á 5 – 10 ára fresti.

RST Net veitir alla aðra þjónustu við mælingar og ástandsgreiningu aflspenna. Mæliniðurstöðum og greiningum er skilað til viðskiptavinarins á vönduðu skýrsluformi þar sem helstu niðurstöður ástandsgreiningarinnar eru dregnar saman.

For further information on measurement technology, possible measurement actions and measurement devices of power transformers see here.

RST Net tests and assesses condition of high and low voltage cables.

Með mælingum og ástandsgreiningu á háspenntum og lágspenntum aflstrengjum er hægt að meta ástand strengja, koma auga á veikleika í strengjunum og gera viðeigandi ráðstafanir áður en bilun á sér stað og komast hjá óþarfa kostnaði og rekstrartruflunum. Slíkar upplýsingar eru mikilvægar ástands-háðum (condition-based) og kostnaðar-bestuðum (cost-optimized) viðhaldskerfum.

Mikilvægt er að taka „fingrafarið“ af strengjum áður en þeir eru teknir í rekstur til að eiga til samanburðar fyrir seinni tíma mælingar.

RST Net veitir alla þjónustu við mælingar og ástandsgreiningu aflstrengja. Mæliniðurstöðum og greiningum er skilað til viðskiptavinarins á vönduðu skýrsluformi þar sem helstu niðurstöður ástandsgreiningarinnar eru dregnar saman.

For further information on measurement technology, possible measurement actions and measurement devices of power transformers see here.

Repair and Maintenance

RST Net offers maintenance services, upgrades, repairs and new constructions of equipment for the power industry.

RST Net puts great effort into providing exceptional maintenance and repair services, as well as conducting urgent repairs when important parts in the power system of power companies and industrial plants break down.

Húsnæði RST Net er  sérhannað fyrir upptekt á aflspennum sem krefur mikla lofthæð og lyftigetu. Brúkraninn í Álfhellu 6 er með allt að 60 tonna lyftigetu.

The company possesses specialized equipment, measurement devices and oil refining equipment.

RST Net renews and upgrades older high voltage equipment.

Markmiðið er að lengja endingartíman, auka áreiðanleika og öryggi og tryggja hagkvæmni í rekstri raforkukerfa.

RST Net greinir einnig ástand afl- og dreifispenna og endurnýjar þá sé þess óskað, auk þess að endurnýja aflrofa í flutnings- og dreifikerfum.

RST Net offers fault finding services with all key parts of power distribution systems.

Bilanir í rafbúnaði geta komið óvænt upp og þarf þá að finna hvar bilunin er og hvers eðlis hún er.  RST Net á mælitæki til bilanagreiningar sem einnig eru notuð til  ástandsgreiningar.  Túlkun niðurstaða er mjög mikilvægur þáttur í bilanagreiningu og til að finna staðsetningu og orsök bilunar.

Við bilanagreiningu aflspenna er notaður sérhæfður mæli- og tölvubúnaður.  Til að greina bilanir þarf að skoða niðurstöðurnar mjög nákvæmlega því nokkur atriði geta haft áhrif á greiningu þess sem raunverulega er að.  Þar getur t.d. verið um að ræða bilanir í einangrun eða hita í málmum, þ.e. í leiðurum eða kjarna spennisins.  Til að komast að bilunum í spennum þarf oftar en ekki að hífa virka hluta hans (kjarna og spólur) upp úr spennistanki. Á verkstæði RST Net er þetta mögulegt þar sem verkstæðið er útbúið með öflugum 2 x 30 tonna brúkrana og með næga lofthæð.

RST Net er umboðsaðili Maschinenfabrik Reinhausen (MR) og veitir m.a. sérfræðiaðstoð við upptektir og viðhald á þrepaskiptum.

Þrepaskiptir er eini hreyfanlegi hluturinn í spennum, en hann hefur það hlutverk að breyta vindingahlutfalli spennisins til að halda réttri spennu á kerfinu.  Almennt þarf að taka upp þrepaskipta  ásamt því að skipta um olíu á þeim eftir 70.000 - 100.000 skiptingar, eða á 7 ára fresti, eftir hvort kemur fyrst.

RST Net hefur þjónustað þrepaskipta frá árinu 2000 og hefur því bæði þekkingu og reynslu við þjónustu á þrepaskiptabúnaði.

Hægt er að fá síubúnað á þrepaskipta til að hreinsa olíuna í lokuðu kerfi fyrir þrepaskiptinn. Ef margar skiptingar eru á ári, þá mælir MR með upptekt á þrepaskipti eftir 150.000 skiptingar eða eftir 7 ár, eftir því hvort kemur fyrst.